Thời gian làm việc : Thứ 2 - Thứ 6 | Sáng 8:30 - 12:00 | Chiều : 13:30 - 18:00 | Thứ 7 | 8:30 - 12:00

Dịch Vụ Cho Máy MAC

 • SỬA CHỮA BẢO HÀNH

  (Nếu sản phẩm còn trong thời hạn bảo hành)

 • SỬA CHỮA NGOÀI BẢO HÀNH

  (Sản phẩm hết thời hạn bảo hành)

 • CHUẨN ĐOÁN PHẦN CỨNG

  (Áp dụng cho chi phí sửa chữa)

 • BẢO TRÌ

  (Dịch vụ bảo trì theo hợp đồng cho các doanh nghiệp)

 • CÀI ĐẶT PHẦN MỀM

  (Bao gồm ứng dụng và hệ thống macOS)

 • SAO LƯU VÀ KHÔI PHỤC DỮ LIỆU

  (Chi phí tùy theo lưu lượng dữ liệu)

 • SỬA CHỮA BẢO HÀNH

  (Nếu sản phẩm còn trong thời hạn bảo hành)

 • BẢO TRÌ

  (Dịch vụ bảo trì theo hợp đồng cho các doanh nghiệp)

 • SỬA CHỮA NGOÀI BẢO HÀNH

  (Sản phẩm hết thời hạn bảo hành)

 • CÀI ĐẶT PHẦN MỀM

  (Bao gồm ứng dụng và hệ thống macOS)

 • CHUẨN ĐOÁN PHẦN CỨNG

  (Áp dụng cho chi phí sửa chữa)

 • SAO LƯU VÀ KHÔI PHỤC DỮ LIỆU

  (Chi phí tùy theo lưu lượng dữ liệu)

LƯU Ý TRƯỚC KHI BẢO HÀNH VÀ SỬA CHỮA THIẾT BỊ

 • null
  CẬP NHẬT HỆ THỐNG MỚI NHẤT

  Kết nối Wifi → Cài đặt → Cài đặt chung → Cập nhật phần mềm

 • null
  TẮT CHẾ ĐỘ TÌM KIẾM THIẾT BỊ

  Kết nối Wifi → Cài đặt iCloud → Tắt tìm kiếm iPhone – iPad

 • null
  TẮT CHẾ ĐỘ KHÓA VÂN TAY VÀ MẬT MÃ

  Cài đặt → Touch/Face ID & Mật mã → Tắt mật mã

LƯU Ý TRƯỚC KHI BẢO HÀNH VÀ SỬA CHỮA THIẾT BỊ

 • null
  CẬP NHẬT HỆ THỐNG MỚI NHẤT

  Kết nối Wifi → Cài đặt → Cài đặt chung → Cập nhật phần mềm

 • null
  TẮT CHẾ ĐỘ TÌM KIẾM THIẾT BỊ

  Kết nối Wifi → Cài đặt iCloud → Tắt tìm kiếm iPhone – iPad

 • null
  TẮT CHẾ ĐỘ KHÓA VÂN TAY VÀ MẬT MÃ

  Cài đặt → Touch/Face ID & Mật mã → Tắt mật mã