Thời gian làm việc : Thứ 2 - Thứ 6 | Sáng 8:30 - 12:00 | Chiều : 13:30 - 18:00 | Thứ 7 | 8:30 - 12:00

Dịch Vụ Cho Các Thiết Bị Khác

Thuận Mỹ - Apple Authorized Service Provider > Dịch Vụ Cho Các Thiết Bị Khác

CÁC THIẾT BỊ ĐƯỢC HỖ TRỢ

 • null

  AirPods

 • null

  Apple TV

 • null

  Apple Watch

 • null

  AirPods

 • null

  Apple TV

 • null

  Apple Watch

 • null

  HomePod

 • null

  iPod Touch

 • null

  Beats

 • null

  Apple Pencils

 • null

  Mouse

 • null

  Smart Keyboard

 • null

  HomePod

 • null

  iPod Touch

 • null

  Beats

 • null

  Mouse

 • null

  Smart Keyboard

 • null

  Apple Pencils

LƯU Ý TRƯỚC KHI BẢO HÀNH VÀ SỬA CHỮA THIẾT BỊ

 • null
  CẬP NHẬT HỆ THỐNG MỚI NHẤT

  Kết nối Wifi → Cài đặt → Cài đặt chung → Cập nhật phần mềm

 • null
  TẮT CHẾ ĐỘ TÌM KIẾM THIẾT BỊ

  Kết nối Wifi → Cài đặt iCloud → Tắt tìm kiếm iPhone – iPad

 • null
  TẮT CHẾ ĐỘ KHÓA VÂN TAY VÀ MẬT MÃ

  Cài đặt → Touch/Face ID & Mật mã → Tắt mật mã

LƯU Ý TRƯỚC KHI BẢO HÀNH VÀ SỬA CHỮA THIẾT BỊ

 • null
  CẬP NHẬT HỆ THỐNG MỚI NHẤT

  Kết nối Wifi → Cài đặt → Cài đặt chung → Cập nhật phần mềm

 • null
  TẮT CHẾ ĐỘ TÌM KIẾM THIẾT BỊ

  Kết nối Wifi → Cài đặt iCloud → Tắt tìm kiếm iPhone – iPad

 • null
  TẮT CHẾ ĐỘ KHÓA VÂN TAY VÀ MẬT MÃ

  Cài đặt → Touch/Face ID & Mật mã → Tắt mật mã