Bảo Hành Apple Limited

Bảo hành 1 năm kể từ ngày bạn mua các dòng thiết bị iPad và phụ kiện chính hãng của Apple với các vấn đề phần cứng và hoạt động của sản phẩm. Bảo hành có giới hạn của Apple ngoài các quyền được cung cấp theo luật người tiêu dùng.

Bảo hành của chúng tôi không bao gồm thiệt hại do tai nạn hoặc sửa đổi trái phép. Bạn có thể kiểm tra trạng thái bảo hành trực tuyến và cập nhật thông tin bằng chứng mua hàng nếu có lỗi khi trung tâm bảo hành yếu cầu.

Dịch Vụ Hết Hạn Bảo Hành

Sửa chữa được coi là hết bảo hành khi:

  • iPad của bạn đã hơn một năm tuổi
  • iPad của bạn có một vấn đề không được bảo hành theo luật bảo hành hoặc luật tiêu dùng, như thiệt hại do tai nạn hoặc thiệt hại do sửa đổi trái phép

Chúng tôi có thể sửa chữa hoặc thay thế iPad của bạn với phí không phải là bảo hành miễn phí. iPad thay thế của bạn sẽ là mới hoặc tương đương với mới về cả hiệu suất và độ tin cậy. Bảo hành có giới hạn của Apple ngoài các quyền được cung cấp theo luật người tiêu dùng.

Dịch Vụ Pin Và Pin Phồng
  • Nếu pin của bạn có lỗi sản xuất và được bảo hành bởi Bảo hành có giới hạn của Apple, Gói bảo vệ AppleCare hoặc luật người tiêu dùng, chúng tôi sẽ bảo dưỡng nó mà không mất thêm chi phí. Bảo hành của chúng tôi không bao gồm pin bị hao mòn khi sử dụng bình thường.Chúng tôi có thể cần kiểm tra sản phẩm của bạn để tìm nguyên nhân gây ra sự cố về pin. Nếu iPad của bạn không được bảo hành, bạn có tùy chọn thay thế nó với một khoản phí.Nếu bạn có AppleCare + cho iPad, nó sẽ cung cấp bảo hiểm thay thế nếu pin iPad của bạn giữ ít hơn 80 phần trăm dung lượng ban đầu.

    Tìm hiểu cách duy trì tuổi thọ pin

Luật bảo Hành Của Apple

LƯU Ý TRƯỚC KHI BẢO HÀNH VÀ SỬA CHỮA THIẾT BỊ

TRƯỚC KHI BẠN MANG CÁC THIẾT BỊ ĐẾN VỚI CHÚNG TÔI

  • Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về dữ liệu của khách hàng.

TÌM CÁC AASP GẦN BẠN

Bạn có thể tìm kiếm các trung tâm bảo hành được ủy quyền từ Apple tại đây.

TÌM KIẾM

KIỂM TRA NGÀY BẢO HÀNH THIẾT BỊ CỦA BẠN

Bạn có thể kiểm tra được thiết bị của bạn còn thời hạn bảo hành hay không. Và ngày bạn Active thiết bị ở đây

TRA CỨU

LƯU Ý TRƯỚC KHI BẢO HÀNH VÀ SỬA CHỮA THIẾT BỊ

TRƯỚC KHI BẠN CÁC THIẾT BỊ ĐẾN VỚI CHÚNG TÔI

  • Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về dữ liệu của khách hàng.

TÌM CÁC AASP GẦN BẠN

Bạn có thể tìm kiếm các trung tâm bảo hành được ủy quyền từ Apple tại đây.

TÌM KIẾM

KIỂM TRA NGÀY BẢO HÀNH THIẾT BỊ CỦA BẠN

Bạn có thể kiểm tra được thiết bị của bạn còn thời hạn bảo hành hay không. Và ngày bạn Active thiết bị ở đây

TRA CỨU

LƯU Ý TRƯỚC KHI BẢO HÀNH VÀ SỬA CHỮA THIẾT BỊ

TRƯỚC KHI BẠN MANG THIẾT BỊ ĐẾN VỚI CHÚNG TÔI

  • Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về dữ liệu của khách hàng.

TÌM CÁC AASP GẦN BẠN

Bạn có thể tìm kiếm các trung tâm bảo hành được ủy quyền từ Apple tại đây.

TÌM KIẾM

KIỂM TRA NGÀY BẢO HÀNH THIẾT BỊ CỦA BẠN

Bạn có thể kiểm tra được thiết bị của bạn còn thời hạn bảo hành hay không. Và ngày bạn Active thiết bị ở đây

TRA CỨU

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI QUA MẠNG XÃ HỘI FACEBOOK

Cập nhật tin tức và các chương trình ưu đãi mới nhất

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI QUA MẠNG XÃ HỘI FACEBOOK

Cập nhật tin tức và các chương trình ưu đãi mới nhất

KẾT NỐI NGAY

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI QUA MẠNG XÃ HỘI FACEBOOK

Cập nhật tin tức và các chương trình ưu đãi mới nhất

KẾT NỐI NGAY