AppleCare là thuật ngữ của Apple cho các chương trình bảo hành của mình. Mỗi thiết bị của Apple đều đi kèm với một dịch vụ bảo hành AppleCare nhất định và hỗ trợ điện thoại / trò chuyện miễn phí, thường là một năm cho bảo hành và 90 ngày hỗ trợ điện thoại. Bạn có thể trả tiền để gia hạn thời gian bảo hành đó lâu hơn, được gọi là AppleCare +.

AppleCare là thuật ngữ của Apple cho các chương trình bảo hành của mình. Mỗi thiết bị của Apple đều đi kèm với một dịch vụ bảo hành AppleCare nhất định và hỗ trợ điện thoại / trò chuyện miễn phí, thường là một năm cho bảo hành và 90 ngày hỗ trợ điện thoại. Bạn có thể trả tiền để gia hạn thời gian bảo hành đó lâu hơn, được gọi là AppleCare +.

AppleCare là thuật ngữ của Apple cho các chương trình bảo hành của mình. Mỗi thiết bị của Apple đều đi kèm với một dịch vụ bảo hành AppleCare nhất định và hỗ trợ điện thoại / trò chuyện miễn phí, thường là một năm cho bảo hành và 90 ngày hỗ trợ điện thoại. Bạn có thể trả tiền để gia hạn thời gian bảo hành đó lâu hơn, được gọi là AppleCare +.

Dịch Vụ Và Hỗ Trợ Từ Những Người Hiểu Rõ Sản Phẩm Apple Của Bạn Nhất.

Bởi vì Apple tạo ra phần cứng, hệ điều hành và nhiều ứng dụng, các sản

phẩm của Apple là những hệ thống tích hợp thực sự.

Và chỉ các sản phẩm AppleCare cung cấp cho bạn dịch vụ một cửa và hỗ trợ từ các chuyên gia của Apple, vì vậy hầu hết các vấn đề có thể được giải quyết trong một cuộc gọi.

MỘT ĐIỂM DỪNG CHO HỖ TRỢ KỸ THUẬT, DỊCH VỤ PHẦN CỨNG CỦA APPLE VÀ HỖ TRỢ PHẦN MỀM

Hầu hết các phần cứng của Apple đều được bảo hành một năm và giới hạn hỗ trợ kỹ thuật miễn phí lên tới 90 ngày . Để mở rộng phạm vi bảo hiểm của bạn hơn nữa, hãy mua AppleCare + hoặc Chương trình bảo vệ AppleCare.

Dịch Vụ Và Hỗ Trợ Từ Những Người Hiểu Rõ Sản Phẩm Apple Của Bạn Nhất.

Bởi vì Apple tạo ra phần cứng, hệ điều hành và nhiều ứng dụng, các sản

phẩm của Apple là những hệ thống tích hợp thực sự.

Và chỉ các sản phẩm AppleCare cung cấp cho bạn dịch vụ một cửa và hỗ trợ từ các chuyên gia của Apple, vì vậy hầu hết các vấn đề có thể được giải quyết trong một cuộc gọi.

MỘT ĐIỂM DỪNG CHO HỖ TRỢ KỸ THUẬT, DỊCH VỤ PHẦN CỨNG CỦA APPLE VÀ HỖ TRỢ PHẦN MỀM

Hầu hết các phần cứng của Apple đều được bảo hành một năm và giới hạn hỗ trợ kỹ thuật miễn phí lên tới 90 ngày . Để mở rộng phạm vi bảo hiểm của bạn hơn nữa, hãy mua AppleCare + hoặc Chương trình bảo vệ AppleCare.

Dịch Vụ Và Hỗ Trợ Từ Những Người Hiểu Rõ Sản Phẩm Apple Của Bạn Nhất.

Bởi vì Apple tạo ra phần cứng, hệ điều hành và nhiều ứng dụng, các sản

phẩm của Apple là những hệ thống tích hợp thực sự.

Và chỉ các sản phẩm AppleCare cung cấp cho bạn dịch vụ một cửa và hỗ trợ từ các chuyên gia của Apple, vì vậy hầu hết các vấn đề có thể được giải quyết trong một cuộc gọi.

MỘT ĐIỂM DỪNG CHO HỖ TRỢ KỸ THUẬT, DỊCH VỤ PHẦN CỨNG CỦA APPLE VÀ HỖ TRỢ PHẦN MỀM

Hầu hết các phần cứng của Apple đều được bảo hành một năm và giới hạn hỗ trợ kỹ thuật miễn phí lên tới 90 ngày . Để mở rộng phạm vi bảo hiểm của bạn hơn nữa, hãy mua AppleCare + hoặc Chương trình bảo vệ AppleCare.

LƯU Ý TRƯỚC KHI BẢO HÀNH VÀ SỬA CHỮA THIẾT BỊ

TRƯỚC KHI BẠN MANG CÁC THIẾT BỊ ĐẾN VỚI CHÚNG TÔI

 

  • Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về dữ liệu của khách hàng.
 

TÌM CÁC AASP GẦN BẠN

Bạn có thể tìm kiếm các trung tâm bảo hành được ủy quyền từ Apple tại đây.

TÌM KIẾM

KIỂM TRA NGÀY BẢO HÀNH THIẾT BỊ CỦA BẠN

Bạn có thể kiểm tra được thiết bị của bạn còn thời hạn bảo hành hay không. Và ngày bạn Active thiết bị ở đây

TRA CỨU

LƯU Ý TRƯỚC KHI BẢO HÀNH VÀ SỬA CHỮA THIẾT BỊ

TRƯỚC KHI BẠN CÁC THIẾT BỊ ĐẾN VỚI CHÚNG TÔI

 

  • Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về dữ liệu của khách hàng.
 

TÌM CÁC AASP GẦN BẠN

Bạn có thể tìm kiếm các trung tâm bảo hành được ủy quyền từ Apple tại đây.

TÌM KIẾM

KIỂM TRA NGÀY BẢO HÀNH THIẾT BỊ CỦA BẠN

Bạn có thể kiểm tra được thiết bị của bạn còn thời hạn bảo hành hay không. Và ngày bạn Active thiết bị ở đây

TRA CỨU

LƯU Ý TRƯỚC KHI BẢO HÀNH VÀ SỬA CHỮA THIẾT BỊ

TRƯỚC KHI BẠN MANG THIẾT BỊ ĐẾN VỚI CHÚNG TÔI

 

  • Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về dữ liệu của khách hàng.
 

TÌM CÁC AASP GẦN BẠN

Bạn có thể tìm kiếm các trung tâm bảo hành được ủy quyền từ Apple tại đây.

TÌM KIẾM

KIỂM TRA NGÀY BẢO HÀNH THIẾT BỊ CỦA BẠN

Bạn có thể kiểm tra được thiết bị của bạn còn thời hạn bảo hành hay không. Và ngày bạn Active thiết bị ở đây

TRA CỨU

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI QUA MẠNG XÃ HỘI FACEBOOK

Cập nhật tin tức và các chương trình ưu đãi mới nhất

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI QUA MẠNG XÃ HỘI FACEBOOK

Cập nhật tin tức và các chương trình ưu đãi mới nhất

KẾT NỐI NGAY

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI QUA MẠNG XÃ HỘI FACEBOOK

Cập nhật tin tức và các chương trình ưu đãi mới nhất

KẾT NỐI NGAY